Ubezpieczenia komunikacyjne:

Allianze oferuje pełną ochronę dla kierowców, pasażerów i pojazdów.
·  OC (odpowiedzialność cywilna) – ubezpieczenie obowiązkowe, dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego.
·  AC (Auto-Casco)- ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje pokrycie straty powstałej w wyniku kradzieży lub uszkodzenia pojazdu
·  NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) – ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje wypłatę odszkodowania za trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, na skutek nieszczęśliwego wypadku. Obejmuje kierowcę oraz pasażerów pojazdu.
·  ASS (Assistance) - ubezpieczenie dobrowolne, które gwarantuje pomoc 24 h/dobę w razie wypadku lub kradzieży pojazdu w kraju i za granicą.

Ubezpieczenia majątkowe:

  • „Wszystko co w domu” to kompleksowe ubezpieczenie ruchomości domowych stanowiących wyposażenie mieszkań i domów, które można zawrzeć na rok, dwa a nawet trzy lata!
  • Home Assistance to bezpłatna, dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa zapewniona klientom Allianz, którzy zawierają umowę ubezpieczenia mieszkania "Wszystko co w domu". Ubezpieczenie Home Assistance stanowi integralną część ubezpieczenia mieszkań. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej jest dodawane bezskładkowo do umów ubezpieczenia ruchomości domowych "Wszystko co w domu" w wariantach: KOMFORT, OPTIMUM I MAKSIMUM.
  • Budynki i lokale prywatne - ubezpieczenie to może objąć budynki i lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, stałe elementy budynków i lokali oraz koszty poniesione w związku z wystąpieniem szkody. Ubezpieczenie obejmuje także budynki w budowie.
  • Mieszkania w blokach - Wspólny Parasol to idealne rozwiązanie dla osób mieszkających w blokach i oczekujących szybkiej obsługi.

Ubezpieczenia turystyczne:

  • Globtroter - to kompleksowe ubezpieczenie dla osób przebywających za granicą stwarzające możliwość wyboru kilku różnych opcji ochrony.
SZCZEGÓŁY OFERT DOSTĘPNE W BIURZE. ZAPRASZAMY

 

 


Kontakt

Biuro Ubezpieczeń
ul. 1-go Maja 26
74-320 Barlinek
tel.: 95 74 62 771