Fundusze inwestycyjne - rady

Fundusz inwestycyjny to nowoczesna i efektywna metoda oszczędzania. W ciągu ostatnich kilku lat fundusze znacznie się rozpowszechniły i stały się jedną z najpopularniejszych form inwestowania pieniędzy. Rozpoczęcie przygody z funduszami jest niezwykle proste.
Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, gminy i inne jednostki. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników funduszu tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków znacznie wyższych, niż tradycyjna lokata bankowa.
Funduszem inwestycyjnym zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Przed każdą decyzją o zakupie określonych papierów wartościowych dokonywana jest szczegółowa analiza opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji.

Czym ryzykujesz inwestując w fundusze?
Inwestycja w fundusze niesie ze sobą różne rodzaje ryzyka, w zależności od klasy funduszu. Najbezpieczniejsze są fundusze rynku pieniężnego oraz fundusze obligacji. Większe ryzyko przejściowych spadków wartości jednostek towarzyszy zaś funduszom zrównoważonym czy akcyjnym.

Jak wybrać odpowiedni fundusz?
Najważniejsze kryteria wyboru klas funduszy w jakie chcemy zainwestować pieniądze, to czas oraz cel inwestycji. Konkretny fundusz możemy zaś wybierać, kierując się np. historyczną stopą zwrotu, czy wysokością opłat za zarządzanie.

Czym w praktyce różni się fundusz od lokaty bankowej?
Klienci funduszy inwestycyjnych nie muszą określać horyzontu czasowego swojej inwestycji, czyli mówiąc prościej nie muszą deklarować jak długo zamierzają oszczędzać. Oznacza to, że mogą w każdej chwili wycofać zainwestowane pieniądze nie tracąc wypracowanego zysku. W funduszach inwestycyjnych nie istnieje bowiem pojęcie zerwania lokaty.

Czy pieniądze w funduszu inwestycyjnym są bezpieczne?
Tworzenie Funduszy Inwestycyjnych oraz zarządzanie nimi odbywa się na podstawie Ustawy o funduszach inwestycyjnych i wymaga otrzymania stosownych zezwoleń ze strony Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która na bieżąco kontroluje ich działalność. Towarzystwo jest zobligowane do regularnego wysyłania Inwestorom pełnych informacji na temat działalności i kondycji Funduszy, a aktywa przechowuje Bank Depozytariusz, który kontroluje ich prawidłowe wykorzystanie.SZCZEGÓŁY OFERT DOSTĘPNE W BIURZE. ZAPRASZAMY

 

 


Kontakt

Biuro Ubezpieczeń
ul. 1-go Maja 26
74-320 Barlinek
tel.: 95 74 62 771