BIURO UBEZPIECZEŃ BARLINEK

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
 2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdu mechanicznego
 3. Ubezpieczenie autocasco "Rozważny Kierowca"
 4. Assistance

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 2. Ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku
 3. Ubezpieczenie budynków mieszkalnych i budowli osób fizycznych
 4. Ubezpieczenie mieszkań
 5. Ubezpieczenie "wszystkich ryzyk" utraty lub uszkodzenia mienia
 6. Ubezpieczenie domków letniskowych
 7. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych
 8. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 9. Ubezpieczenie maszyn budowlanych od uszkodzeń 
 10. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 11. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych

UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 2. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
 4. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładów opieki zdrowotnej
 5. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów prowadzących apteki (właścicieli)
 6. Odpowiedzialność cywilna osób prowadzących parkingi strzeżone
 7. Ubezpieczenie utraconych dochodów w wyniku choroby lub nieszczęśliwego wypadku
 8. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy, cywilnej medycznego personelu pomocniczego, pielęgniarek i położnych, aptekarzy i techników farmacji.
 9. Odpowiedzialność cywilna osób fizycznych w życiu prywatnym

UBEZPIECZENIA OSOBOWE

 1. Ubezpieczenie NNW
 2. Ubezpieczenie NNW - dzieci, uczniów, studentów i personelu w placówkach oświatowych
 3. Ubezpieczenie NNW "Ochrona Rodziny"
 4. Pakiet ubezpieczeń osobowych
 5. Ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego dla osób wyjeżdżających za granicę
 6. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu
 7. Ubezpieczenie poważnych zachorowań
 8. Ubezpieczenie operacji chirurgicznych
 9. Grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia
 10. Program ubezpieczeniowy zachorowania na raka piersi "Amazonka"
SZCZEGÓŁY OFERT DOSTĘPNE W BIURZE. ZAPRASZAMY

 

 


Kontakt

Biuro Ubezpieczeń
ul. 1-go Maja 26
74-320 Barlinek
tel.: 95 74 62 771