BIURO UBEZPIECZEŃ BARLINEK

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA to ubezpieczyciel w Grupie Ergo Hestia.

Ubezpieczenia komunikacyjne – Mój Samochód:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • ubezpieczenie Autocasco wraz z bezpłatną Moją Pomocą Drogową (Assistance)
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie majątkowe – Twój Dom:

  • ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego
  • ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania mieszkania lub domu
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadkówSZCZEGÓŁY OFERT DOSTĘPNE W BIURZE. ZAPRASZAMY

 

 


Kontakt

Biuro Ubezpieczeń
ul. 1-go Maja 26
74-320 Barlinek
tel.: 95 74 62 771