OFE - rady

Otwarty fundusz emerytalny (inne nazwy: fundusz emerytalny, OFE, drugi filar) jest częścią systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura.
Do otwartego funduszu emerytalnego co miesiąc ZUS przekazuje część Twojej składki na ubezpieczenie społeczne, którą do ZUS odprowadza pracodawca.
Pieniądze do OFE wpłaca wyłącznie ZUS. Klient nie może nic wpłacić sam.
Otwarty fundusz emerytalny inwestuje Twoje pieniądze na różne sposoby, by jak najefektywniej mnożyć je do czasu, aż zaczniesz z  nich korzystać.
W Polsce system emerytalny oparty jest na trzech sposobach (filarach) gromadzenia środków na przyszłą emeryturę:

 • I filar to ZUS (jest obowiązkowy). ZUS jest tylko jeden - nie masz wpływu na jego wybór.
 • II filar to otwarty fundusz emerytalny OFE (jest obowiązkowy) dla osób urodzonych po 31.12.1968r. MUSISZ go wybrać.
 • III filar (jest nieobowiązkowy) są to wszystkie inne metody odkładania kapitału na emeryturę.

Przy wyborze funduszu należy brać pod uwagę:

 • stabilność inwestowania funduszu emerytalnego,
 • wyniki inwestycyjne w długim okresie,
 • koszty uczestnictwa,
 • jakość obsługi Klienta przez fundusz emerytalny.

Ewentualnie dodatkowo:

 • doświadczenie funduszy emerytalnych na rynkach finansowych,
 • wielkość funduszu emerytalnego,
 • ilość członków,
 • ocenę funduszu emerytalnego przez niezależnych ekspertów i instytucje.SZCZEGÓŁY OFERT DOSTĘPNE W BIURZE. ZAPRASZAMY

 

 


Kontakt

Biuro Ubezpieczeń
ul. 1-go Maja 26
74-320 Barlinek
tel.: 95 74 62 771