Rady praktyczne - OC komunikacyjne

Jeśli kupiłeś pojazd mechaniczny:

  1. Umowę kupna-sprzedaży musisz zarejestrować w Urzędzie Skarbowym. Masz na to 14 dni od daty zakupu pojazdu.
  2. Musisz zarejestrować pojazd w Wydziale Komunikacji najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu.
  3. Zgodnie z Ustawą z 22.05.2003 r. możesz korzystać z umowy OC zbywcy do końca okresu ubezpieczenia, na który umowa została zawarta (art.31)
  4. Jeżeli nie chcesz korzystać z polisy OC zbywcy musisz wypowiedzieć tę umowę pisemnie w ciągu 30 dni od daty umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

   Jeśli sprzedałeś pojazd mechaniczny:

  1. Masz obowiązek przekazać nabywcy dokumenty/polisę potwierdzającą zawarcie umowy OC.
  2. Na zbywcy ciąży obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od daty umowy kupna-sprzedaży o fakcie zbycia pojazdu i o danych osobowych nabywcy (art.32 ust.1).
  3. Tylko wówczas, gdy nabywca Twojego pojazdu, wypowie umowę OC, do 30 dni od daty kupna-sprzedaży pojazdu, możesz wystąpić o zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

   Jeśli użytkujesz pojazd mechaniczny:

  1. Nie stracisz zniżek za bezszkodową jazdę, jeśli będziesz chciał zmienić zakład ubezpieczeń.
  2. Jeśli nie wypowiesz umowy OC, najpóźniej 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia, to zostanie ona przedłużona automatycznie.
  3. Pamiętaj o terminowym opłacaniu rat za ubezpieczenie AC. Nieopłacenie raty w terminie powoduje rozwiązanie umowy z zakładem ubezpieczeń.SZCZEGÓŁY OFERT DOSTĘPNE W BIURZE. ZAPRASZAMY

 

 


Kontakt

Biuro Ubezpieczeń
ul. 1-go Maja 26
74-320 Barlinek
tel.: 95 74 62 771